Les cookies ens permeten oferir els nostres serveis. En utilitzar els nostres serveis, acceptes l'ús que fem de les cookies. Més informació.

Avís Legal i Política de Privacitat

Titular del lloc web www.belcan.es

HORNO BELCAN, S.L.

N.I.F. B-60635703

Domiciliada al Carrer Santander, 69-71 Int. Nau 2-3, 08020, Barcelona

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, al Tom 27466, foli 0172, Fulla B-119094, inscripció 1a.

Dades per a comunicació directa amb l'empresa:

belcan@belcan.es

Propietat de la pàgina i contingut:

Gràcies per visitar www.belcan.es titularitat de HORNO BELCAN S.L. A través d'aquesta Web podrà realitzar consultes gràcies a la informació actualitzada sobre els productes de brioixeria de HORNNO BELCAN S.L, així com informar-se sobre les diferents campanyes dutes a terme en tot moment. A més, en la present pàgina Web, podrà sol·licitar la informació de les nostres ofertes a través d'una “Newsletter” o fer-nos arribar la seva opinió, dubtes o comentaris sobre els nostres serveis en l'apartat de contacte.

Propietat intel·lectual:

Els drets de propietat intel·lectual sobre les obres contingudes en belcan.es corresponen en exclusiva a HORNO BELCAN, S.L. tret que en les mateixes s'indiqui titularitat diferent. La reproducció, distribució, comercialització o transformació no autoritzades de tals obres constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual de HORNO BELCAN, S.L. o del titular d'aquests, i podrà donar lloc a l'exercici de quantes accions judicials o extrajudicials els poguessin correspondre en l'exercici dels seus drets.

Així mateix, la informació a la qual l'usuari pot accedir a través d'aquesta Web, pot estar protegida per drets de propietat industrial, intel·lectual o d'una altra índole. HORNO BELCAN, S.L. no serà responsable en cap cas i en cap concepte de les infraccions de tals drets que pugui cometre com a usuari.

Protecció de Dades Personals:

HORNO BELCAN, S.L. manté un fitxer de dades personals en el qual queden registrats les dades personals dels usuaris als únics efectes de poder prestar els serveis correctament.

Els usuaris, en introduir les seves dades personals en els camps assenyalats durant el procés de contractació, consenten expressa i inequívocament al fet que els mateixos s'incorporin al referit fitxer de dades personals.

Les dades personals recollits en el referit fitxer de dades de caràcter personal seran utilitzats amb la finalitat, en la forma i amb les limitacions establertes en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el seu desenvolupament reglamentari. En aquest sentit, una vegada finalitzada la prestació de serveis, les dades es retornaran al responsable del tractament.

Així mateix se l'informa que, en tant que el titular de les dades personals objecte de tractament, podrà exercitar gratuïtament els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades i la revocació del seu consentiment, en els termes previstos per la Llei 15/1999, de conformitat amb el procediment establert. Els esmentats drets podran ser exercitats a través del correu electrònic belcan@belcan.es o bé, dirigint-se per escrit al responsable del fitxer al domicili que, a l'efecte de comunicacions, s'indica a continuació: HORNO BELCAN, S.L.

Cookies

HORNO BELCAN, S.L. podrà instal·lar cookies en el seu ordinador amb la finalitat de conèixer informació estadística dels visitants al seu Web, en cap cas aquests dades es tractaran de dades personals. El seu navegador, a vegades, generarà un missatge instantani el qual possibilitarà als visitants de la Web oposar-se a la instal·lació de les els citats dispositius de recuperació de dades. En el cas d'oposar-se a la instal·lació de cookies, la navegació per belcan.es no es veurà afectada de cap forma.

D'altra banda, en el supòsit que el seu navegador no li faciliti aquesta possibilitat de manera automàtica, l'informem que pot deshabilitar la instal·lació de cookies seguint les instruccions d'usuari del seu navegador.

Exoneració de responsabilitat

L'ús de la Web implica l'acceptació dels extrems expressats en el present Avís Legal.

En el supòsit de realitzar contractació electrònica a través de la Web, HORNO BELCAN, S.L. es compromet a facilitar-li la informació necessària d'acord amb la legislació espanyola en matèria de contractació electrònica i protecció del consumidor. Per tant, tindrà a la seva disposició les Condicions Generals d'Ús i Política de Privacitat la seva lectura i acceptació abans de realitzar contractació electrònica amb l'empresa titular de l'establiment que correspongui. En aquest sentit, si s'accepten les citades Condicions Generals de Contracció, s'entén que comprèn i accepta el contingut d'aquestes.

HORNO BELCAN, S.L. s'exonera de responsabilitat per qualsevol desactualización que pogués produir-se en relació amb les dades dels establiments que apareixen al WEB, especialment pel que fa a les places disponibles en aquests, i dels preus dels serveis que els mateixos ofereixen.

HORNO BELCAN, S.L. no és responsable del contingut d'altres web que siguin accessibles des de la web belcan.es al no tenir la possibilitat ni potestat de revisar la legalitat dels continguts d'aquestes.

Així mateix, HORNO BELCAN, S.L. no es fa responsable de la transmissió de qualsevol programa informàtic que pugui ser denominat com a “virus” o perjudici en el seu equip que pugui produir-se arran de l'accés a la present Web.

Llei aplicable i jurisdicció

El contracte actual es regirà per la Llei espanyola. Amb expressa renúncia al fur que per raó del seu domicili pogués correspondre'ls, les parts se sotmeten expressament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

Política de Privacitat

L'usuari de BELCAN està proporcionant voluntàriament i consent expressament, tal com es reflecteix en l'apartat 8 de les Condicions Generals, les dades de caràcter personal (les Dades Personals) i accepta de manera expressa i plenament i sense reserves que BELCAN els tracti de manera automatitzada i incorpori a un fitxer amb la finalitat de poder-li prestar i oferir els seus serveis, fitxer del qual és responsable FORN BELCAN, S.L. i que es troba registrat o donat d'alta davant l'autoritat competent.

Els titulars de les dades tenen en tot moment el dret d'accedir al fitxer, podent exercitar els drets de rectificació, cancel·lació i oposició en els Termes recollits en la legislació de protecció de dades. De la mateixa manera, el consentiment de l'usuari per al tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment sense efectes retroactius, conforme al que disposen els articles 6 i 11 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

A tals finalitats, bastarà amb contactar amb HORNO BELCAN, S.L. a través del correu electrònic belcan@belcan.es, HORNO BELCAN, S.L. garanteix que ha adoptat les mesures oportunes de seguretat en les seves instal·lacions, sistemes i fitxers. Així mateix, HORNO BELCAN, S.L. garanteix la confidencialitat de les Dades Personals, encara que revelarà a les autoritats públiques competents les Dades Personals i qualsevol altra informació que estigui en la seva poder o sigui accessible a través dels seus sistemes i sigui requerida de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables al cas. Els Clients de belcan.es garanteixen i responen, en qualsevol cas, de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de les Dades Personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats.

Les operacions de consulta de dades de compte d'usuari i de petició de serveis o productes a través de la Web es realitzen mitjançant un servidor segur. El programari d'aquest servidor codifica la informació que l'Usuari introdueix abans de transmetre-la a HORNO BELCAN, S.L. Així mateix, HORNO BELCAN, S.L. disposa d'estrictes procediments de seguretat relatius a l'emmagatzematge i revelació de dades a fi d'evitar tot accés no autoritzat a aquests, d'acord amb el que disposa l'article 9 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal vigent a Espanya.